Меню
Количка

Общи условия

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Текс Принт България ЕООД", наричан по-долу Tex Print от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.texprintbg.com (наричан по-долу сайт). Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този сайт. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този сайт.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Tex Print (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

 

ПОРЪЧКИ

Поръчки направени чрез сайта на Tex Print се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дни на официални празници

Поръчките направени по един от долу описаните начини  се приемат всеки делничен ден от 09:00ч. до 17:30ч

Имейл: sales@texprintbg.com;

Телефон: +359 876 03 46 33;

 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Всички цени в онлайн магазина са с включено ДДС, не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на заплащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. Tex Print има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Tex Print има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Tex PrintK се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително заплатена.

 

ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Проблеми при изпълнението на вашата поръчка могат да възникнат поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с вас в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за ваша сметка.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера;

Банков превод: след завършване на поръчката, на посочен от Вас e-mail адрес ще получите инструкции за плащане. При избора на този начин на плащане, поръчката се обработва и изпраща, едва когато е отчетено плащането по сметката на Текс Принт България ЕООД

 

ГАРАНЦИЯ
Tex Print поема гаранция за дефекти и несъответствия по стоката при доставка. Клиентът е длъжен да провери стоката веднага при получаването. В случаи на несъответствие или дефект има право на рекламация и връщане на стоката в 7 дневен срок, считано от датата на получаване.

Изключение правят стоки, за които е упоменато в самото им описание за гаранция от производител. В тези случаи клиентът получава заедно със стоката и гаранционна карта, с която може да упражни правото си на гаранция до изтичането и.

Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва в оторизирани от производителя сервизи. При невъзможност да бъде отстранен дефект на даден продукт, същия се заменя с нов.

При проблеми, моля обръщайте се без притеснения към екипът на Tex Print или съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения продукт(и), на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Tex Print.

Потребителят се задължава при ползване на услугите да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Tex Print услуги.

Потребителят се задължава да уведомява незабавно Tex Print и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Tex Print

Tex Print няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Tex Print има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Tex Print или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Tex Print, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Tex Print има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Tex Print, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. Tex Print не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Tex Print.

Tex Print може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Tex Print не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Tex Print и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Tex Print не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Tex Print във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Tex Print.

Потребителят е длъжен да обезщети Tex Print и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителя е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Tex Print в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

Tex Print има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Tex Print няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
 

ВРЪЩАНЕ НА ВЕЧЕ ЗАПЛАТЕНА И ПРИЕТА СТОКА

Необходимо е върнатата стока да е в добър търговски вид, което включва: оригинална опаковка/кутия, непремахнати етикети и стикери, да не е прана, гладена и носена
Да не са нанесени повреди причинени от неправилна експлоатация
Транспортните разходи за връщане/замяна на стока се поемат от клиента
Задължително условие е пратката да е изпратена с опция "Пратката да се прегледа от получателя" и да приеме стоката в случай, че всичко е наред.

Инструкции за връщане на продукти:

- Попълнете формата за връщане на продукти

- След като сте попълнили коректно формата за фръщане на покупка, наш сътрудник ще се свърже с Вас за да доуточним подробностите и/или ще получите директно на e-mail адрес, посочен от Вас във формата адрес и лице до което да изпратите стоката.

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на пратката.
ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от Tex Print, като същото се задължава да уведоми потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Tex Print има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН (NEWSLETTER)

При регистрация на профил в уеб сайта, всеки потребител отбелязва дали жела или не желае да получава информационен бюлетин съдържащ полезна информация свързана с уеб сайта, информация като: нови колекции, нови продукти, намалени продукти, оферта на седмицата, на деня и прочие, изготвени от екипа на Tex Print. Информацията съдържаща се в бюлетина е изключително полезна, тъй като предлгани в магазина продукти са в ограничени количества. Всеки потребител, изявил желание да получава информационен бюлетин, има възможност да прекрати получаването му по всяко време, чрез линка намиращ се в най-долната част на информационния бюлетин.

Потребители, пазаруващи като гости се абонират автоматично за получаване на информационен бюлетин. По всяко време може да промените това, чрез линка намиращ се в най-долната част на информационния бюлетин.

Имейлите събрани при регистрация за информационния бюлетин няма да бъдат разкривани и/или продавани на трети страни.

 

Собственикът на cloTHINK има право по всяко едно време да промени Общите условия без предупреждение, като се задължава да публикува на видимо място в сайта промените.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Научи повече от тук